Regular Meeting

ทอท.เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

By chanatip | 26/08/2019

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.พร้อมด้วยนายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ชญท. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผอก.สบวท.และคณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Liu Shaocheng ตำแหน่ง Secretary of Committee for Discipline Inspection และ Chairman of Labour Union of Beijing Capital International Airport (BCIA) และคณะผู้บริหาร BCIA ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริการของท่าอากาศยานโดยรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการและการปฏิบัติการของท่าอากาศยาน รวมถึงการบริหารจัดการบริเวณเคาเตอร์สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินและบริเวณชานชาลา เพื่อลดความแออัดของบริเวณดังกล่าว อนึ่ง ทอท.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ BCIA…

LGG-AOT Executive Meeting 2019

By chanatip | 05/04/2019

ทอท.เข้าร่วมการประชุม LGG-AOT Executive Meeting 2019 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการเข้าเยี่ยมคารวะ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.และคณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมประชุม LGG-AOT Executive Meeting 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติมิวนิค (Messe München) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 โดยมี Mr. Steven Verhasselt, Vice President Commercial และผู้บริหารของ Liege Airport S.A. (LGG) ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือในปี 2561/62 และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือในปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินโครงการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. (Perishable Center) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นอกจากนี้ คณะผู้แทน ทอท.ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายศรัณย์เจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม…

ACV – AOT Executive Meeting 2018

By jatuporn | 24/12/2018

[:en]AOT delegation attended ACV – AOT Executive Meeting  2018 Mr.Pattanapong Suwannachat, Chief finance officer of AOT along with AOT executives attended ACV-AOT Executive Meeting 2018 between 20 – 21 December 2018 at Airports Corporation of Vietnam (ACV) Head Office, Socialist Republic of Vietnam.  Mr.Dao Viet Dung B.O.D, Deputy General Director of ACV warmly welcomed the…

AOT-ACSA Executive Meeting 2018

By jatuporn | 17/12/2018

[:en] On 14 December 2018, Miss Sasisubha Sukontasap, Senior Executive Vice President (Corporate Strategy) of Airports of Thailand Plc. (AOT) welcomed Ms.Bongiwe Mbomvu, Group Executive for Governance (Acting CEO) of Airports Company South Africa (ACSA) along with delegates on the occasion of AOT-ACSA Executive Meeting 2018 to meet and discuss about AOT and ACSA future…

AOT – LGG Executive Meeting 2018

By jatuporn | 07/11/2018

[:en]On the 7 November 2018, Mr. Nitinai Sirismatthakarn, President of AOT welcomed Mr.Jose Happart, Chairman of the Board, Mr.Luc Partoune, Chief Executive Officer and Mr. Staven Verhasselt, Vice President Commercial of Liege Airport S.A. (LGG) on the occasion of ” AOT – LGG Executive Meeting 2018″ in which AOT presented the delegates about Certify Hub…

AOT-MUC Management Exchange 2018

By daranapa | 17/07/2018

AOT – MUC Management Exchange Program 2018 ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง ท่าอากาศยานมิวนิก(MUC) และ ทอท.ตามโครงการ AOT – MUC Management Exchange Program 2018 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-18 ก.ค.61 โดยในวันที่ 13 ก.ค. 61 กอญ.รญศ.และ ผอก.สนกต.เข้าร่วมประชุมในระดับบริหาร (CEO Meeting) กับ Dr.Michael Kerkloh, CEO and President และ Ms.Theresa Fleidl,Vice President Human Resources Cooperations and Head of Sister Airport เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกำหนดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์และในวันที่…

AOT-YACL Executive Meeting 2018

By daranapa | 23/02/2018

[:en]Mr. Nitinai  Sirismatthakarn, AOT President, and Mr. Htun Myint Naing, Chairman of Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) that operates Yangon International Airport and signed Sister Airport Agreement with AOT, jointly chaired the AOT-YACL Executive Meeting 2018. The meeting was held on 22 February 2018 at AOB2 of Suvarnabhumi and it was a good chance for both…

AOT participated in CEO Meeting & Management Exchange at Munich Airport, Germany

By jatuporn | 21/07/2017

[:en]On 21 July 2017, Dr. Nitinai Sirismatthakarn, President of Airports of Thailand PLC. (AOT), Ms. Sasisubha Sukontasap, AOT Senior Executive Vice president (Corporate Strategy) and AOT Executives and staffs participated in the CEO Meeting & Management Exchange at Munich Airport (MUC), Federal Republic of Germany and were welcomed by Dr. Michael Kerkloh, CEO & President…

LAA-AOT Executive Meeting

By danupon | 24/03/2017

On February 1 and 2, 2017, Mr. Nitinai Sirismatthakarn, President of Airports of Thailand Public Company Limited (AOT), Miss Sasisubha Sukontasap, AOT’s Senior Executive Vice President (Corporate Strategy), Wing Commander Suthirawat Suwanawat, AOT’s Senior Executive Vice President (Airport and Aviation Standard) and other AOT representatives attended the LAA-AOT Executive Meeting 2017 in Lao People’s Democratic…

AOT Executives attend AOT-YACL Executive Meeting 2017

By danupon | 24/03/2017

[:en]Mr. Nitinai Sirismatthakarn, President of Airports of Thailand Public Company Limited (AOT), along with AOT executives and staff travelled to the Republic of the Union of Myanmar to attend the AOT-YACL Executive Meeting 2017 on February 9-10, 2017. The AOT delegation was warmly greeted by Mr. Htun Myint Naing, Chairman of Yangon Aerodrome Company Limited…