Visits

AOT – IGA Meeting and Airport Visit at Istanbul Airport

By chanatip | 04/02/2020

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.พร้อมด้วยคณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร ของบริษัท İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (İGA) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ตามคำเชิญของ Mr. Kadri Samsunlu ตำแหน่ง Chief Executive Officer เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการท่าอากาศยานและระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน พร้อมเยี่ยมชมท่าอากาศยานอิสตันบูลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 200 ล้านคนต่อปีเมื่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571 และได้เปิดให้บริการในระยะแรกตั้งแต่เดือน เม.ย.62 เพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวน 90 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ ท่าอากาศยานอิสตันบูลมีจุดเด่นในด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและการบริการของท่าอากาศยาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทอท.สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และ นำประสบการณ์การบริการของท่าอากาศยานอิสตันบูล มาศึกษาข้อมูลในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานของ ทอท. รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการพัฒนาธุรกิจร่วมกันผ่าน AOT Airports Application การเพิ่มสายการบินใหม่และจำนวนเที่ยวบิน แนวทางการรองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศ (International Cargo Permanent Route) ของ ทสภ.ต่อไป…

35th National Day of Brunei Darussalam 2019

By daranapa | 12/03/2019

[:en]Ms. Saranya Boonyawattan, Executive Vice President of AOT congratulate H.E.Haji Ismail Haji Abd. Manap, Ambassador of Brunei Darussalam to Thailand and spouse Madame Hajah Zainab Haji Tuah on the occasion of 35th National Day of Brunei Darussalam 2019 at Shangri-la Hotle Bangkok on 6 March 2019 [:th]นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต.เป็นผู้แทน ทอท.มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ H.E. Haji Ismail Haji Abd.…

AOT representatives visit to Ninoy Aquino Airport and Route Development Forum Asia 2020

By chanatip | 11/03/2019

On 11 March 2019 , AOT representatives lead by Ms.Sasisubha Sukontasap, Senior Executive Vice President of AOT (Corporate Strategy) visited Manila Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Philippines to exchange knowledge and experience on Airport Emergency and Contingency Plan, Airport Natural Disaster Relief and Commercial Area Management Plan as well as attended a terminal and airside…

Munich Airport International (MAI) presented its service on the new Satellite Terminal at BKK, Training Services and Health Check, Support on Implementing A-CDM and AOCC at BKK and Commercial Development of Smaller Regional Airports

By daranapa | 27/02/2019

[:en]เมื่อวันที่ 27 ก.พ.62 น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.พร้อมด้วย นางวันพร บัวศรี ผอก.สบวท.และนางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต.ให้การต้อนรับ Mr.Simon Lotter ตำแหน่ง Director Sales Asia Pacific, Munich Airport International (MAI)  และ Mr.Hans Joachim Klohs เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการให้บริการที่ปรึกษาในหัวข้อ The new Satellite Terminal at BKK, Training Services and Health Check, Support on Implementing A-CDM and AOCC at BKK และ Commercial development of smaller regional Airports อนึ่ง บริษัท…

111th National Day of The Kingdom of Bhutan

By jatuporn | 19/12/2018

[:en]On the 17th December 2018, Mrs. Saranya Boonyawattana, Executive Vice President, Office of Foreign Affairs congratulated H.E.Mr. Tshewang Chophel Dorji, Ambassador of the Kingdom of Bhutan to Thailand on the occasion of ” 111th National Day of the Kingdom of Bhutan” on 17th December 2018 at Anantara Siam Bangkok Hotel [:th]ในวันนี้ (17 ธ.ค.61) นางศรัญญา บุณยวัทน์…

President of AOT visited Dubai Airports

By jatuporn | 12/12/2018

[:en]ทอท.เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.และคณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศกับคณะผู้บริหารของ Dubai Airports โดยมี Mr. Eugene Barry ตำแหน่ง Executive Vice President of Dubai Airports ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 โดยการประชุมดังกล่าว ทอท.ได้มีโอกาสศึกษาระบบการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เนื่องจากเป็นท่าอากาศยานที่มีจุดแข็งในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยเฉพาะสินค้าเน่าเสียง่ายที่มีการนำเข้าเพื่อการบริโภคของประชากรใน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึงเป็นเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่สำคัญและ เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างเอเชียกับสหภาพยุโรป ซึ่ง ทอท.จะได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการดำเนินโครงการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. (Certify Hub) ณ ทสภ.ต่อไป อนึ่ง โครงการ Certify Hub อยู่ระหว่าง การดำเนินงานร่วมกับ Liege Airport S.A. ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่บริหารจัดการ Liege…

United Arab Emirates National Day

By jatuporn | 04/12/2018

Yangon Aerodrome Co., Ltd. (YACL) 3rd Anniversary Celebration

By jatuporn | 06/10/2018

[:en]  On behalf of AOT, Mrs. Saranya Boonyawattana, Executive Vice President of Office of Foreign Affairs and Mr.Tanate Rattananenya, Vice President of Foreign Cooperation and Protocol Department attended the 3rd Anniversary of Yangon International Airport at Lotte Hotel, Myanmar on October 6, 2018.  H.E. U Ohn Maung, Minister of Hotels and Tourism of Myanmar presided…

Republic of Korea National Day

By jatuporn | 03/10/2018

[:en]On the 3rd October 2018, Mrs. Saranya Boonyawattana, Executive Vice President of Office of Foreign Affairs congratulate H.E. Mr. Nog Kwang-II, Ambassador of the Republic of Korean to Thailand on the occasion of “Republic of Korea National Day” at Shangri-la Hotel Bangkok [:th]ในวันนี้ (3 ต.ค.61) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต.เป็นผู้แทน ทอท.มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ Mr. Noh Kwang-Il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี ณ…

Celebrating Day of German Unity Bangkok 2018

By jatuporn | 02/10/2018

[:en]Miss Sasisubha Sukontasa Senior Executive Vice President of AOT (Corporate Strategy) and Mrs.Saranya Boonyawattana Executive Vice President of Office of Foreign Affairs congratulated Mr.Jan Lars Christian Scheer, Deputy Head of Mission of Germany to Thailand on the Occasion of “Celebrating Day of German Unity Bangkok 2018” at Mandarin Oriental Hotel on October 2 2018  …