การประชุมร่วมกับผู้แทนท่าอากาศยานมิวนิคในหัวข้อ Certified Hub for Perishable Goods

[:en][et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
ตามที่ ทอท.ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนท่าอากาศยานมิวนิคเมื่อวันที่ 7 ส.ค.58 เวลา 15.30 –16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 7 สนญ.ทอท.โดยมี ผอญ.เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วย รญศ., รญอ., ผอก.สนกต., ผอก.สบวท., ผชช.10 ทอท.รก.ผอก.ฝผพ., ผอก.ฝปต., ผอก.ฝกท., ผู้แทน สบวท.และนายคธา วีณิน ตำแหน่ง จทส.วิเคราะห์ 6 งปค.ศปค.ทสภ. ซึ่ง ทอท.ได้เสนอให้มีการจัดทำ ความร่วมมือในหัวข้อ Certified Hub for Perishable Goods โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้านการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคอาเซียนผ่านกระบวนการ AOT Certified Hub Service ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของ European Union (EU) ในการจัดส่งสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods) และสินค้าประเภท Pharmaceutical และ Health Care ไปยังประเทศในกลุ่ม EU นั้น ฝปต.ได้จัดการประชุมร่วมกับ Mr.Markus Heinelt ตำแหน่ง Director of Development Cargo, Business Division Aviation, Fluhafen München GmbH (FMG) ผู้เเทนจากท่าอากาศยานมิวนิค ในหัวข้อ Certified Hub for Perishable Goods ในวันที่ 13 พ.ย.58
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”https://corporate.airportthai.co.th/storage/2016/08/02.png” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][:th][et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
การประชุมร่วมกับผู้แทนท่าอากาศยานมิวนิคในหัวข้อ Certified Hub for Perishable Goods
ตามที่ ทอท.ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนท่าอากาศยานมิวนิคเมื่อวันที่ 7 ส.ค.58 เวลา 15.30 –16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 7 สนญ.ทอท.โดยมี ผอญ.เป็นประธานและมีผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วย รญศ., รญอ., ผอก.สนกต., ผอก.สบวท., ผชช.10 ทอท.รก.ผอก.ฝผพ., ผอก.ฝปต., ผอก.ฝกท., ผู้แทน สบวท.และนายคธา วีณิน ตำแหน่ง จทส.วิเคราะห์ 6 งปค.ศปค.ทสภ. ซึ่ง ทอท.ได้เสนอให้มีการจัดทำ ความร่วมมือในหัวข้อ Certified Hub for Perishable Goods โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้านการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคอาเซียนผ่านกระบวนการ AOT Certified Hub Service ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของ European Union (EU) ในการจัดส่งสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods) และสินค้าประเภท Pharmaceutical และ Health Care ไปยังประเทศในกลุ่ม EU นั้น ฝปต.ได้จัดการประชุมร่วมกับ Mr.Markus Heinelt ตำแหน่ง Director of Development Cargo, Business Division Aviation, Fluhafen München GmbH (FMG) ผู้เเทนจากท่าอากาศยานมิวนิค ในหัวข้อ Certified Hub for Perishable Goods ในวันที่ 13 พ.ย.58
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”https://corporate.airportthai.co.th/storage/2016/08/23.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][:]