รญศ.เข้าร่วมการประชุม The 24th ACI Asia-Pacific Regional Board Meeting

[:en][et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

เมื่อ 16 ต.ค.60 น.ส.ศศิสุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.ในฐานะ ACI Asia-Pacific Regional Board of Director เข้าร่วมการประชุม The 24th ACI Asia-Pacific Regional Board Meeting ณ กรุงพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเซียสระหว่างวันที่ 13-20 ต.ค.60 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ACI Asia-Pacific ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอันสืบเนื่องจากการประชุมฯ ในครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงและเสนอแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานและอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับสากลและระเบียบแบบแผนตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการจัดสรรตารางการบินและการวิเคราะห์แนวโน้มการวางแผนและการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้โดยสาร สืบเนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
 
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][:th][et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][/et_pb_row][/et_pb_section][:]