ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia-Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition

วันนี้ (3 เม.ย.62) เวลา 09.00 น. นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ. พร้อมด้วย ผอก.สนกต. และ ผอก.ฝกต.ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 ACI Asia-Pacific /World Annual General Assembly, Conference and Exhibition ณ Asia World Expo เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mrs.Carrie Lam, Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region, Mr.Lee Seow Hiang, President, ACI Asia-Pacific and CEO, Changi Airport Group, Mr.Fred Lam, Chief Executive Officer, Airport Authority Hong Kong และ Mr.Martin Eurnekian, Chair, ACI World and President, Aeropuertos Argentina 2000 ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่าอากาศยานสมาชิก รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อรักษาระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้โดยสาร