ทอท. ให้การตอนรับหน่วยงาน Office of Transportation Security (OTS) สถานเอกราชฑูตประจำออสเตเลียประจำประเทศไทย

[:en][:]