การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจการบินระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 20 (20th ACI Asia-Pacific ROSC Meeting) วันที่ 8-10 พ.ย.60

[:en][:th][:]