AOT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากท่าอากาศยานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ทสภ.ในส่วนของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.65 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ หวังชิงชัย…

อ่านเพิ่มเติม