ผู้แทน ทอท.ประชุมร่วมกับ Incheon International Airport Corporation ณ ทสภ.

ผู้แทน ทอท.ประชุมร่วมกับ Incheon International Airport Corporation ณ ทสภ.

 

 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.66 นางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ผอก.สนกต. นายเสฐียรพล เสถียรสวัสดิ์ ผอก.ฝพณ.ทสภ.

พร้อมด้วยผู้แทน ฝพณ.ทสภ. และ ฝปต.ให้การต้อนรับ Mr. Chinhyong RYU ตำแหน่ง Vice President of Operations

และคณะผู้แทนของ Incheon International Airport Corporation (IIAC)

ซึ่งได้เดินทางมาประชุมร่วมกับ ทอท. ในหัวข้อ Promotion Methods of Duty-Free Shops และ

The Operation of the Duty-Free Shops at the Immigration Duty-Free Pick up System

ณ ห้องประชุม AOB 5 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทสภ. (AOB)

 

 

ในการประชุมดังกล่าว ทอท.และ IIAC ได้แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)

เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการส่งเสริมการขายสินค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยาน

รวมถึงแนวทางปฏิบัติของร้านค้าปลอดอากรเกี่ยวกับการรับสินค้าปลอดอากรบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง

 

 

ทั้งนี้การประชุมระหว่าง ทอท.และ IIAC เป็นไปตามกรอบความร่วมมือของ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA)

ซึ่ง ทอท.และ IIAC ได้จัดทำร่วมกันตั้งแต่ 23 ก.พ.53

 

 

 

 

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information