ทอท.ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Yangon Aerodrome Company Limited (YACL)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจาก
บริษัท Yangon Aerodrome Company Limited (YACL)

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.65 นายสัคคเดช ธนะรัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
เป็นผู้แทน ทสภ.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม One on One Meeting กับ Mr. Pedro Manuel de Carvalho Cavem
ตำแหน่ง Acting Chief Operation Officer พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากบริษัท Yangon Aerodrome Company Limited (YACL)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับ ทอท.
เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022
ซึ่ง ทอท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค.65 ณ โรงแรม Pullman King Power Bangkok

การประชุม One on One Meeting ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการประชุมเชิงอภิปรายฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)
ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับหัวข้อการบริหารจัดการสัตว์อันตรายต่อการบิน การบริหารจัดการอาคารผู้โดยสาร การดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน และการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน โดยมีผู้แทนจากส่วนงาน ทสภ.ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน
ฝ่ายการท่าอากาศยาน ฝ่าบริการลูกค้า ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้คณะผู้แทน YACL ได้มีโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่การปฏิบัติงานในส่วนของการให้บริการผู้โดยสารขาออก
และจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสาร ทสภ.

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

For more information