กอญ.และ รญศ.ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานมิวนิก

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ., นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รญศ.และนางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. พร้อมผู้แทน ฝปต.ประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานมิวนิก (CEO Meeting) ซึ่งนำโดย Mr.Jost Lammers ตำแหน่ง President and CEO ของท่าอากาศยานมิวนิกคนใหม่ ต่อจาก Dr.Michael Kerkloh ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 และ Ms. Theresa Fleidl  ตำแหน่ง Vice President Head of Sister Airport Office การประชุมดังกล่าวได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการบินและการฟื้นตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศก่อนและหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid -19 ของประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนในประเทศไทย โครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus Sandbox รวมถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่าง ทอท.และท่าอากาศยานมิวนิก

อนึ่ง ทอท.และ ท่าอากาศยานมิวนิก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 52 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทอท.ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานมิวนิก เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการท่าอากาศยานและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ (On the job training)

ทิ้งข้อความไว้