วันครบรอบ 35 ปี วันชาติบรูไน ดารุสซาลาม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต.เป็นผู้แทน ทอท.มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ H.E. Haji Ismail Haji Abd. Manap and Madame Hajah Zainab Haji Tuah เอกอัครราชทูตบรูไน ดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี วันชาติบรูไน ดารุสซาลาม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62