การเจรจาเส้นทางการบินกับ China Eastern Airline ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เจรจาเส้นทางการบินกับ China Eastern Airline

ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.66 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และคณะผู้แทน ทอท.ได้ประชุมหารือกับ

Mr. Li Liu Jun ตำแหน่ง Deputy Managing Director of Sale Committee พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสายการบิน

China Eastern Airline ณ อาคารสำนักงาน China Eastern Airline เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเส้นทางการบินที่น่าสนใจ

จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย และโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบิน ตลอดจนนโยบาย

ของรัฐบาลไทยที่อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

เพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นให้ตรวจลงตรา (Free Visa) ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.66 ถึง 29 ก.พ.67

ทั้งนี้ คณะผู้แทน ทอท.เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเชิงอภิปราย The North Bund International Aviation

Forum 2023 ณ The Grand Halls เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานโดย China Eastern Air Holding Company Limited ร่วมกับ Shanghai Airport Authority (SAA) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับ ทอท.จึงมีโอกาสได้ประชุมหารือในครั้งนี้

 

 

อนึ่ง สายการบิน China Eastern Airline เป็นสายการบินที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีฐานการให้บริการ

หลักอยู่ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ มีเส้นทางการบินจากเมืองต่าง ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประเทศไทยหลายเส้นทาง

เช่น Shanghai–Bangkok, Shanghai–Chiang Mai , Kunming – Bangkok และ Nanjing – Phuket เป็นต้น

โดย ตั้งแต่ ม.ค.-ส.ค.66 สามารถนำผู้โดยสารเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย

ไปกลับ จำนวน 158,692 คน ดังนั้น การเจรจาเพื่อเพิ่มเส้นทางการบินจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้มีเที่ยวบิน

และจำนวนผู้โดยสาร จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information