รญธ.เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมรับประทานอาหารเย็นกับผู้บริหารระดับสูงของ Yangon Aerodrome Company Limited

รญธ.เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมรับประทานอาหารเย็น

กับผู้บริหารระดับสูงของ Yangon Aerodrome Company Limited

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.67 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด (รญธ.)

และนางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ (ผอก.สนกต.)

พร้อมคณะผู้แทนของท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ให้การต้อนรับ Mr. Ho Chee Tong ตำแหน่ง Chief Executive Officer (CEO) และ

Mr. Pedro Cavem ตำแหน่ง Chief Operating Officer (COO) ของ Yangon Aerodrome Company Limited (YACL)

ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยและขอถือโอกาสนี้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจหรือแนวทางในการเพิ่มสายการบินใหม่

การจัดการรูปแบบสัญญาประกอบการเชิงพาณิชย์ เช่น Retail, Advertising และ Food and Beverage

และแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าบริการ (Aeronautical Charge) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ทอท.

ซึ่ง YACL มีความสนใจที่จะขอให้ ทอท.จัดผู้แทนไปเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พร้อมร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะผู้แทน ทอท. ณ ร้านอาหารวิเสทสรร ซอยสุขุมวิท 32

ทั้งนี้ การประชุมระหว่าง ทอท. และ YACL เป็นไปตามกรอบความร่วมมือของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ซึ่งได้จัดทำร่วมกันเมื่อวันที่ 20 ก.ย.59

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information

ทิ้งข้อความไว้