ผู้แทนบริษัท Mitteldeutsche Airport Holding เยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้แทนบริษัท Mitteldeutsche Airport Holding เยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 13.30 น. Ms. Sandra Hamann

ตำแหน่ง Senior Manager Strategic Projects ผู้แทนบริษัท Mitteldeutsche Airport Holding

ซึ่งบริหารจัดการท่าอากาศยาน Leipzig/Halle Airport สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เข้าเยี่ยมชมพื้นที่อาคารผู้โดยสารและพื้นที่เขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

โดยมีผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายการท่าอากาศยาน ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ และฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้

 

นอกจากเพื่อเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ยังเข้าร่วม

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement)

ระหว่าง ทอท.กับ บริษัท Mitteldeutsche Airport Holding

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ก.ย.66 ณ โรงแรม Rosewood Bangkok

 

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information