ผู้แทนของ Kansai Airports (KAP) ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ ทอท.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62
นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. นางวันพร บัวศรี ชญอ. พร้อมด้วยผู้แทนจาก ฝพร. และ ฝพธ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนของ Kansai Airports (KAP) ซึ่งมี Mr. Jon Ebina ตำแหน่ง Executive Officer, Deputy-CAO, Ms. Ritsuko Tajima ตำแหน่ง Group Leader, HR Management and Development และ Ms. Karen Hirano ตำแหน่ง Staff of HR Management and Development ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ภารกิจและความรับผิดชอบของส่วนงาน บทบาทของสำนักงานใหญ่และส่วนงานของท่าอากาศยาน รวมถึงบริษัทในเครือของ ทอท.
ณ ห้องประชุม AOB 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน AOB ทสภ. พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม ทสภ.
อนึ่ง Kansai Airports (KAP) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport) กับ ทอท. เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57