ผู้บริหาร ทอท. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือร่วมกับผู้แทนของ Liege Airport

ผู้บริหาร ทอท. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือร่วมกับผู้แทนของ Liege Airport

ในวันนี้ (31 ม.ค.67) นางลัชชิดา  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ (ผอก.สนกต.)

นายธเนศ  รัตนเนนย์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ (ผอก.ฝปต.)

และนายคทา วีณิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผอก.ฝขอ.ทสภ.)

พร้อมคณะผู้แทนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ให้การต้อนรับ Mr. Torsten Wefers ตำแหน่ง Vice President Sales & Marketing

พร้อมกับ Mr. Frederic Brun ตำแหน่ง Head of Commercial Cargo & Logistics ของ Liege Airport (LGG)

ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม World Cargo Summit 2024 Bangkok

ระหว่างวันที่ 29 – 31 ม.ค.67 ณ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit

 

ในการนี้ ผู้บริหารของ LGG ขอถือโอกาสประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ ทอท.

ภายใต้หัวข้อ BKK Cargo Development Plan, LGG Masterplan “Vision 2040”, LGG Cargo Development Plan,

Route Development และ Future Cooperative Activities between AOT and LGG

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม World Cargo Summit 2024 Bangkok ณ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit

 

อนึ่ง การหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกรอบความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ซึ่ง ทอท. และ LGG ได้จัดทำร่วมกันเมื่อวันที่ 30 ม.ค.61

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information