ทอท.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita International Airport Corporation

นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ เป็นผู้แทน ทอท.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita International Airport Corporation (NAA)

นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ AOT พร้อมผู้แทนจากฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Narita International Airport Corporation (NAA)

ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับ ทอท.
ในโอกาสที่ Mr.Koichi SUGUNO ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง Head of International Affairs and Overseas Business
เดินทางมาประเทศไทย

โดยได้ถือโอกาสนี้แนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการบินของไทยและญี่ปุ่น
และความคืนหน้าของการจัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022
ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information