ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กอญ. กล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี ของการก่อตั้งบริษัท Capital Airport Holding

กอญ.กล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี ของการก่อตั้งบริษัท Capital Airport Holding (CAH)

ซึ่งบริหารจัดการท่าอากาศยาน Beijing Capital International Airport (BCIA)

สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในงาน“Hello World”

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ได้กล่าวคำอวยพรพร้อมทั้งแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1)

ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ผ่านคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี ของการก่อตั้งบริษัท Capital Airport Holding (CAH)

ซึ่งบริหารจัดการท่าอากาศยาน Beijing Capital International Airport (BCIA) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภายในงาน“Hello World” ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และ 3 ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้หัวข้อ Fly Now, Discover More

 

ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เข้าร่วมงานฯ เช่น Beijing Municipal Culture and Tourist Bureau,

The Capital Airport Economic Zone Management Committee, และสายการบินต่างๆ

ตลอดจนท่าอากาศยานภายใต้การบริหารงานของ CAH มากกว่า 40 แห่ง ใน 9 เมือง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ทั้งนี้การได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาคาร SAT-1 ดังกล่าว เป็นโอกาสอันดีในการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว

และส่งเสริมการตลาดเส้นทางการบินระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เป็นอย่างดี

 

อนึ่ง ทอท.และ BCIA ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน Sister Airport Agreement (SAA)

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.54 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการตามกรอบความร่วมมือ เช่น การเดินทางไปปฏิบัติงาน

ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง การประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice Sharing)

เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติการท่าอากาศยานและการส่งผู้แทนเข้าร่วมงานประชุมต่างๆ ที่ ทอท.และ BCIA

ต่างเป็นเจ้าภาพจัดให้มีขึ้น เช่น Beijing Global Friend Airports CEO Forum และ AOT Sister Airport CEO Forum

 

--------------------------------------------------------------------

YouTube : AOT ร่วมอวยพรครบรอบ 21 ปี ของการก่อตั้งบริษัท CAH สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information