คณะผู้แทน ทอท.นำโดยมีนางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.เป็นหัวหน้าคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ Manila Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมงาน The 17th Route Development Forum for Asia Region

[:en]On 11 March 2019 , AOT representatives lead by Ms.Sasisubha Sukontasap, Senior Executive Vice President of AOT (Corporate Strategy) visited Manila Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Philippines to exchange knowledge and experience on Airport Emergency and Contingency Plan, Airport Natural Disaster Relief and Commercial Area Management Plan as well as attended a terminal and airside tour on the occasion of receiving to be the host for the next Route Development Forum Asia 2020 at the 17th Route Development Forum for Asia Region at Cebu . The delegates were welcomed by Mr.Eddie V.Monreal, General Manager of Manila International Airport Authority (MIAA).

[:th]ในวันนี้ (11 มี.ค.62) คณะผู้แทน ทอท.โดยมีนางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.เป็นหัวหน้าคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อแผนฉุกเฉินท่าอากาศยาน แผนเผชิญเหตุและการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารและพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ Manila Ninoy Aquino International Airport (NAIA) กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมงาน The 17th Route Development Forum for Asia Region ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Route Development Forum Asia 2020 ในประเทศไทย ในการนี้ Mr.Eddie V.Monreal, General Manager of Manila International Airport Authority (MIAA)ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้แทน ทอท.ดังกล่าว

——————–
ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
สำนักกิจการต่างประเทศ
โทร. 0-2132-2292
โทรสาร 0-2132-2245[:]