การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของ AOT Sister Airports ระหว่างการประชุม 18th ACI Asia- Pacific Regional Assembly, Conference and Exhibition ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของ AOT Sister Airports

ระหว่างการประชุม 18th ACI Asia- Pacific Regional Assembly,

Conference and Exhibition ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ (ผอญ.) พร้อมด้วย นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานยุทธศาสตร์ รญศ.)) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ (ผอก.สนกต.)

และคณะผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ( ทอท.) ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม 18th ACI Asia- Pacific Regional Assembly,

Conference and Exhibition ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค.66 ณ Kobe Portopia Hotel เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

 

พร้อมกันนี้ ผอญ.ได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงจากท่าอากาศยานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท. ได้แก่

Miss Hee Jeong Lee ตำแหน่ง Executive Vice President acting CEO Incheon International Airport Corporation,

Mr. Akihiko Tamura ตำแหน่ง President and CEO Narita International Airport Corporation,

Mr. Chang Yi Wang ตำแหน่ง Chairman of Beijing Capital International Airport,

Mr. Predo Cavem ตำแหน่ง Chief Operation Officer Yangon Aerodrome Company Limited,

Mr. Yoshiyuki Yamaya ตำแหน่ง CEO Kansai Airports และ

Mr. Xin Feng ตำแหน่ง CEO Shanghai Airport Authority

เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารท่าอากาศยาน

รวมทั้งโครงการสร้างความร่วมมือต่างๆ กับ AOT Sister Airports

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information

ทิ้งข้อความไว้