การประชุม The 8th Beijing Global Friend Airports CEO FORUM ซึ่งจัดโดย Capital Airports Holding Company (CAH) และ Beijing Capital International Airport (BCIA)

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รญธ.เป็นผู้แทน กอญ.กล่าวปาฐกถาในการประชุม The 8th Beijing Global Friend Airports CEO FORUM ซึ่งจัดโดย Capital Airports Holding Company (CAH) และ Beijing Capital International Airport (BCIA)

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)(รญธ.) เป็นผู้แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) กล่าวปาฐกถาในการประชุม The 8th Beijing Global Friend Airports CEO FORUM ซึ่งจัดโดย Capital Airports Holding Company (CAH) และ Beijing Capital International Airport (BCIA) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท. การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบ online ภายใต้หัวข้อ “Share Experience on Efficiency and Cost Effectiveness, Cooperate for Prosperity”

โดย BCIA ได้เชิญผู้บริหารจากท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลกที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกับ BCIA ขึ้นกล่าวปาฐกถา อาทิ ท่าอากาศยานมิวนิก ท่าอากาศยานชางงี ท่าอากาศยานนาริตะ และท่าอากาศยานอิสตันบูล เป็นต้น ตลอดจนผู้แทนของสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Airport Transport Association: IATA)

ทั้งนี้ การจัดประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มีโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยาน

อนึ่ง ทอท.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ BCIA เมื่อวันที่ 22 ก.พ.54 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทอท.ได้รับความร่วมมือจาก BCIA อย่างดีตลอดมา