การประชุม MUC-AOT Management Exchange 2023 ณ ท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การประชุม MUC-AOT Management Exchange 2023

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2566 ณ ท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) นายกิตติพจน์  เวณุนันทน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รญท.)) และนางศรัญญา  บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ (ผอก.สนกต.) พร้อมคณะผู้แทน ทอท.ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม MUC – AOT Management Exchange 2023 ณ ท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค.66

 

โดย กอญ.ได้พบปะหารือร่วมกับ Mr.Jost  Lammers ตำแหน่ง President and CEO of Munich Airport (MUC) เกี่ยวกับการดำเนินงาน ของ MUC และ ทอท.ภายหลังสถานการณ์ Covid -19 คลี่คลาย และโครงการความร่วมมือระหว่าง MUC และ ทอท.ในอนาคต

 

พร้อมนี้คณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้แทน MUC เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Cyber Security, Digitalized Strategies และ Airport Service Quality / Service Excellence ตลอดจนเยี่ยมชมกิจการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Terminal Extension และ Satellite Building) และ LabCampus ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมเพื่ออนาคตของ MUC ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน

 

การประชุมดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement (SAA)) ที่กำหนดให้มี       การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร (Management Exchange) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในหัวข้อที่สนใจร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการท่าอากาศยานในอนาคตต่อไป

 

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information

ทิ้งข้อความไว้