การประชุม AOT – MUC Follow up Meeting 2023 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Business Continuity Management System (BCMS) และ business continuity plan (BCP) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

การประชุม AOT – MUC Follow up Meeting 2023

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Business Continuity Management System (BCMS)

และ business continuity plan (BCP) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ผดม.) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผูู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ (ผอก.สนกต.) พร้อมคณะผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ให้การต้อนรับ Mr. Jan-Henrik ANDERSSON

ตำแหน่ง Chief Commercial and Security และคณะผู้แทนจากท่ากาศยานมิวนิก

 

ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System:

BCMS) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ( Business Continuity Plan: BCP) ณ ทดม. พร้อมกันนี้ได้มีการพาชมการปฏิบัติงาน

ในห้อง Airside Operation Control Center (AOCC), Common Use Self Service (CUSS), Common Use Bag Drop (CUBD)

and Passenger Validation System (PVS), DMK Inline Screening Security, Passenger Tracking, Access Control System (ACS)

for “Airport Pass Holder” และห้อง Emergency Operation Center (EOC) ของ ทดม.

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information

ทิ้งข้อความไว้