การประชุม AOT – Mitteldeutsche Airport Holding Executive Meeting 2023

การประชุม AOT – Mitteldeutsche Airport Holding Executive Meeting 2023

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 ทอท.จัดการประชุม AOT – Mitteldeutsche Airport Holding Executive Meeting 2023 โดยมีนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) นายสุวิทัต วงศ์วิเชียร รองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ และผู้แทนจากฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับ Mr. Gotz Almelmann ตำแหน่ง Chief Executive Officer บริษัท Mitteldeutsche Airport Holding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วย Ms. Sandra Hamann ตำแหน่ง Senior Manager Strategic Projects ณ ห้อง The Pavillion โรงแรม Rosewood Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานของ ทอท. และ บริษัท Mitteldeutsche Airport Holding รวมถึงหารือการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือในปี 2024 เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo Management) และด้านการพัฒนาเส้นทางการบิน (Route Development) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาและการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในอนาคตต่อไป

 

อนึ่ง บริษัท Mitteldeutsche Airport Holding ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับ ทอท. เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 ก่อนการประชุมดังกล่าว โดยบริษัท Mitteldeutsche Airport Holding เป็นผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ Leipzig/Halle Airport และ Dresden Airport ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีจุดเด่นเป็นประตูสู่ตลาดยุโรป (Gateway to European Market) เปรียบเสมือนหัวใจเศรษฐกิจของยุโรป (Europe’s Economic Heart)

 

 

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information