การประชุม AOT – Mitteldeutsche Airport Holding CEO Meeting 2023

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดการประชุม

AOT – Mitteldeutsche Airport Holding CEO Meeting 2023

ในวันนี้ (วันที่ 21 ก.ย.66) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดการประชุม AOT–Mitteldeutsche Airport Holding CEO Meeting 2023 โดยมี ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. พร้อมด้วยนางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ และผู้แทนจาก ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับ Mr. Gotz Almelmann ตำแหน่ง Chief Executive Officer บริษัท Mitteldeutsche Airport Holding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ Ms. Sandra Hamann ตำแหน่ง Senior Manager Strategic Projects ณ ห้องรับรองพิเศษ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานร่วมกันในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางการบิน (Route Development) การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo Management) และการเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)

 

อนึ่ง ทอท.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับบริษัท Mitteldeutsche Airport Holding เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 โดยบริษัท Mitteldeutsche Airport Holding เป็นผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ Leipzig/Halle Airport และ Dresden Airport ซึ่งท่าอากาศยาน Leipzig/Halle Airport (LEJ) เป็นท่าอากาศยานขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและอันดับ 4 ของยุโรป รองรับผู้โดยสารมากกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี มีสายการบินให้บริการรวม 90 สายการบิน และมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศต่อปีรวมกว่า 1.6 ล้านตัน

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information