การประชุมระหว่าง AOT กับผู้บริหารของท่าอากาศยานไลพ์ซิก (Leipzig Airport : LEJ) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

​เมื่อวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2565 นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เกียรติเข้าร่วมกับ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) (รญธ.)
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) (ชญธ.)
นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ (ผอก.สนกต.) และคณะผู้แทน ทอท.
ในการประชุมกับผู้บริหารของท่าอากาศยานไลพ์ซิก (Leipzig Airport : LEJ) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ตามคำเชิญของ Mr.Goetz Ahmelmann ตำแหน่ง Chief Executive Officer, Leipzig Airport

การเดินทางไปประชุมในครั้งนี้ เพื่อเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ทอท.และ LEJ ในด้านต่างๆ เช่น
การส่งเสริมด้านการให้บริการผู้โดยสาร การนำเข้าสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods)
การจัดส่งสินค้า E-Commerce และการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศไทย
รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement)
ระหว่าง ทอท.กับ LEJ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่ Pre-Shipment Inspection (PSI) ของ LEJ
และการปฏิบัติงานของบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพลส อินเตอร์เนชั่นแนล (DHL) ด้วย

ทั้งนี้ LEJ เป็นท่าอากาศยานขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเยอรมนี
ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปมีจุดหมายปลายทางมากกว่า 200 แห่ง เชื่อมโยงโดยตรงไปยังเครือข่ายถนน
และทางรถไฟข้ามทวีปยุโรป รวมถึงมีเส้นทางเชื่อมต่อกับเยอรมนีและยุโรปได้เป็นอย่างดี
รองรับผู้โดยสารมากกว่า 2.5 ล้านคนต่อปี มีสายการบินขนส่งสินค้ามากกว่า 50 สายการบิน
โดยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศต่อปีรวมกว่า 1.6 ล้านตัน
อีกทั้งเป็นท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองในการขนส่งผลิตภัณฑ์ยา (CEIV Pharma Certification)
จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการขนส่งสินค้า E-Commerce
และเป็นท่าอากาศยานศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศในทวีปยุโรปของ DHL
มีศักยภาพในการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคด้วยระบบการจัดการด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบกที่ดี

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.65 คณะผู้บริหาร ทอท. ยังได้ประชุมหารือกับ Mr. Martin Langaas
ตำแหน่ง Director Traffic Development & Cargo จาก Avinor Oslo Airport ราชอาณาจักรนอร์เวย์
ซึ่งเดินทางมาพบคณะผู้บริหาร ทอท. ณ เมือง Leipzig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแซลมอน จากกรุงออสโล มายังประเทศไทย
เพื่อร่วมกันส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่าง Avinor Oslo Airport กับ ทสภ. ต่อไป

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information