การประชุมย่อย One-on-One Meeting ระหว่าง Sister Airports

การประชุม One-on-One Meeting เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
AOT Sister Airport CEO Forum 2022
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ตลอดจนหารือถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานในอนาคต

โดยมี Sister Airports เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. Airport Sustainability
ระหว่าง AOT และ Airports of Laos (AOL)

2. Airport Sustainability
ระหว่าง AOT และ Yangon Aerodrome Company Limited (YACL)

3. Aeronautical and Non-Aeronautical Business, Traffic Development, and Sister Airport Cooperation Activities in 2023
ระหว่าง AOT และ Airports Corporation of Vietnam (ACV)

4. Sister Airport Cooperation Activities in 2023
ระหว่าง AOT และ Flughafen München GmbH (FMG)

5. Sister Airport Agreement Cooperation Activities in the Future
ระหว่าง Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) และ Airports of Laos (AOL)

6. Sister Airport Agreement Cooperation Activities in the Future
ระหว่าง Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) และ Incheon International Airport Corporation (IIAC)

นอกจากนี้ ยังได้มีการมีการประชุมในหัวข้อ Air Cargo Collaboration and
Sister Airport Agreement Cooperation Activities in the Future
ระหว่าง AOT และ Leipzig Airport (LEJ)

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information