การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข่าวและกิจกรรม

ทอท.ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร ของบริษัท İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (İGA)

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.พร้อมด้วยคณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร ของบริษัท İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (İGA) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานอิสตันบูล สาธารณร…

ครบรอบ 48 ปี วันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ โรงแรมแชงกรีลา

ในวันนี้ (2 ธ.ค.62) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต.เป็นผู้แทน ทอท.มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ H.E. Mr. Saif Alshamisi เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันชา…

Airports Company South Africa (ACSA) ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับคณะผู้แทน ทอท.

เมื่อวันที่ 21 – 22 พ.ย.62 คณะผู้แทนของบริษัท Airports Company South Africa (ACSA) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมี Ms.Thabile Mathe ตำแหน่ง Chief Strategy and Performance Officer และ Mr.Wasfie Ismail ตำแหน่…

ผู้แทนของ Kansai Airports (KAP) ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ ทอท.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. นางวันพร บัวศรี ชญอ. พร้อมด้วยผู้แทนจาก ฝพร. และ ฝพธ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนของ Kansai Airports (KAP) ซึ่งมี Mr. Jon Ebina ตำแหน่ง Executive Off…

The 7th Global Friend Airports CEO Forum

คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมงาน นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ชญท. นางศรัญญา บุณญวัทน์ ผอก.สนกต.และ น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ชญม.พร้อมคณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมงาน The 7th Global Friend Airports CEO Forum ซึ่งจัดขึ้…

ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service

คณะผู้แทน ทอท.ได้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซและท่าอากาศ ยานนานาชาติโอซาก้า เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอirports (KIX) และได้มีโอกาสพูดคุยและแนะนำเกี่ยวกับโครงการ …

AOT International Affairs 2019

  ในวันนี้ (19 ก.ย.62) น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ “AOT International Affairs 2019” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของ ทอท.กับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ นอกจากนี้ภาย…

AOT International Affair 2019

ในวันนี้ (19 ก.ย.62) น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ “AOT International Affairs 2019” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของ ทอท.กับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยั…

ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผชม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service พร้อมเยี่ยมชม…

ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.พร้อมด้วยนายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ชญท. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผอก.สบวท.และคณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ D…